Werkwijze

De aangeboden foto’s worden gedurende een korte periode geleend om ze te kunnen scannen. Met iedere uitlener wordt over de foto(‘s) gesproken om de afbeeldingen te kunnen voorzien van een goede beschrijving. De uitlener verklaart zich accoord met publicatie van de foto(‘s) via de website van het Streekarchief.

Er wordt naar gestreefd om bij iedere foto de maker ervan te vermelden. Zeker bij oudere foto’s is de maker of auteursrechthebbende vaak niet bekend. Mocht u meer weten over de maker of rechthebbende van een bepaalde foto, dan verzoeken we u contact op te nemen met de werkgroep.